whatsapp
Korsan şimdi yandı! – İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası

Korsan şimdi yandı!

Trafik cezalarını artıran kanun, yasadışı taşıma yapanların araçlarının trafikten men edilme yetkisi de getirdi. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, bu düzenlemenin korsanla mücadelede devrim niteliğinde olduğunu söyledi, “Para cezasını öder işime bakarım dönemi bitti. Sesimizi duyan milletvekillerine teşekkür ediyoruz” dedi

 

TBMM’den geçen Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun, korsana büyük darbe indirecek! İzinsiz, çalışma belgesiz veya usulsüz yolcu taşımacılığı yapanlara 5 bin 10 liraya varan para cezasının yanında, araçlarının 60 güne kadar trafikten men edilmesi cezası da verilecek. Bir yıl içinde tekrarı halinde ise bu yaptırımlar 2 katına çıkarılacak. Yolcuya da 334 TL ceza kesilebilecek.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, yurtdışı merkezli firmaların çatısı altındaki yasadışı taşımacılar dahil korsanın asıl şimdi yanacağını açıkladı. Aynı zamanda Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanvekili olan Anık, daha önce aracı şoförün kullanması halinde trafikten men etmenin mümkün olmadığına, bunun da mücadeleyi aksattığına işaret etti. Anık şöyle konuştu:

 

Yargı kararı istismar edildi

“Ancak sahibi direksiyon başında ise araç trafikten men edilebiliyordu, şoförlerde ise Anayasa Mahkemesi’nin bir kararı nedeniyle bu caydırıcı tedbir uygulanamıyordu. Bunu bilen korsan taşımacılar da araçlarını şoförlere kullandırtıyor, para cezası alsalar bile çalışmaya devam ediyorlardı. Yargı kararının istismar edilmesi sonucunda hukuksuz bir durum ortaya çıkıyordu. Emniyet güçlerimizin sıkı denetimlerine ve uyguladıkları para cezalarına rağmen de korsanın önüne ne yazık ki tam olarak geçilemiyordu.”

Celil Anık, ‘para cezasını öder işime bakarım dönemi’nin artık geçmişte kaldığını dile getirdi, şunları söyledi: “Hak gaspına yol açanlarla mücadelenin ancak araçların kapatılması ile başarıya ulaşabileceğini hep dile getiriyorduk. Sesimizi duyup, devrim niteliğinde bu düzenlemeyi yasalaştıran milletvekillerimize, tüm esnafımız adına teşekkür ediyoruz.”

 

Yasa böyle diyor:

Madde 27: 2918 Sayılı Kanun’un Ek 2’nci Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Araçlarını motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullananlar ile sürülmesine izin veren araç sahiplerine bin 2 TL para cezası uygulanır. Ayrıca araç 15 gün süre ile trafikten men edilir.
10.07.2004 tarihli ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 03.07.2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediyeden;
a) Çalışma izni/ruhsatı almadan
b) Alınan izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında
c) Alınan izin/ruhsatta belirtilen çalışma bölgesi/güzergah dışında belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak yasaktır. Bu maddenin (a) bendine uymayanlara 5 bin 10 TL, (b) bendine uymayanlara 2 bin 18 TL, (c) bendine uymayanlara bin 2 TL idari para cezası verilir. Fiilin işlendiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde tekerrürü halinde, bu fıkrada yer alan idari para cezaları 2 kat olarak uygulanır.
İşleteni veya sahibi, sürücüsünün kendisi olup olmadığına bakılmaksızın aracın bu maddenin 3’üncü fıkrasına aykırı olarak kullanılmaması hususunda gerekli tedbirleri almak ve denetimini yapmakla yükümlüdür. Araç, bu maddenin 3’üncü fıkrasının a bendinin ihlali halinde 60 gün, b bendinin ihlali halinde 30 gün, c bendinin ihlali halinde ise 15 gün süreyle trafikten men edilir.
İlgili belediye tarafından tahdit ve tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde, belediye sınırları dahilinde yolcu taşıyan kişiye bin 2 TL idari para cezası uygulanır ve eksikliği giderilinceye kadar araç trafikten men edilir.
Ayırıcı işareti bulunmayan 3’üncü fıkra kapsamındaki araçlardan taşımacılık hizmeti alanlara da 334 TL idari para cezası uygulanır.