2019, korsana darbe yılı

Kayıtdışı taşımacılık yapanların araçlarının, şoförün araç sahibi olup olmadığına bakılmaksızın trafikten men edilmesi kanunlaştı, emniyet güçlerinin eli güçlendi. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, korsanla mücadelede hiç olmadığı kadar başarıya ulaşıldığını açıkladı, “Teşekkür ediyoruz” dedi

TBMM, geçtiğimiz yılsonunda korsanla mücadelede tarihi adım attı. Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun ile izinsiz, çalışma belgesiz veya usulsüz yolcu taşımacılığı yapanlara, araç sahibi olup olmadıklarına bakılmaksızın 5 bin 10 liraya varan para cezasının yanında, araçlarının 60 güne kadar trafikten men edilmesi cezası getirildi. Bir yıl içinde tekrarı halinde bu yaptırımlar 2 katına çıkarıldı. Ayrıca korsan aracı tercih eden yolculara 334 TL ceza kesilebilmesi de yasalaştı.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, bu yasa ile güvenlik güçlerinin elinin güçlendiğini ifade etti. Aynı zamanda Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Anık, yeni düzenleme ve artan denetimler sayesinde 2019’un korsanla mücadelede altın yıl olduğunu dile getirdi, şunları söyledi:

Esnaf rahat nefes aldı

“Daha önce aracı şoförün kullanması halinde trafikten men edilmesi mümkün değildi. Bunu bilen korsan taşımacılar da araçlarını şoförlere kullandırtıyor, para cezası alsalar bile çalışmaya devam ediyorlardı. Emniyet güçlerimizin sıkı denetimlerine ve uyguladıkları para cezalarına rağmen korsanın önüne ne yazık ki tam olarak geçilemiyordu. Aralık 2018’de çıkan kanun, ‘Cezamı öder, işime bakarım’ dönemini sona erdirdi. Bu yasa nedeniyle milletvekillerimize ve denetimleri sayesinde korsana göz açtırmayan emniyet güçlerimize teşekkür ediyoruz. Esnafımız rahat nefes aldı.”

Yasa böyle diyor:

Madde 27: 2918 Sayılı Kanun’un Ek 2’nci Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Araçlarını motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullananlar ile sürülmesine izin veren araç sahiplerine bin 2 TL para cezası uygulanır. Ayrıca araç 15 gün süre ile trafikten men edilir.

10.07.2004 tarihli ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 03.07.2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediyeden;

a) Çalışma izni/ruhsatı almadan

b) Alınan izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında

c) Alınan izin/ruhsatta belirtilen çalışma bölgesi/güzergah dışında belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak yasaktır. Bu maddenin (a) bendine uymayanlara 5 bin 10 TL, (b) bendine uymayanlara 2 bin 18 TL, (c) bendine uymayanlara bin 2 TL idari para cezası verilir. Fiilin işlendiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde tekerrürü halinde, bu fıkrada yer alan idari para cezaları 2 kat olarak uygulanır.

İşleteni veya sahibi, sürücüsünün kendisi olup olmadığına bakılmaksızın aracın bu maddenin 3’üncü fıkrasına aykırı olarak kullanılmaması hususunda gerekli tedbirleri almak ve denetimini yapmakla yükümlüdür. Araç, bu maddenin 3’üncü fıkrasının a bendinin ihlali halinde 60 gün, b bendinin ihlali halinde 30 gün, c bendinin ihlali halinde ise 15 gün süreyle trafikten men edilir.

İlgili belediye tarafından tahdit ve tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde, belediye sınırları dahilinde yolcu taşıyan kişiye bin 2 TL idari para cezası uygulanır ve eksikliği giderilinceye kadar araç trafikten men edilir.

Ayırıcı işareti bulunmayan 3’üncü fıkra kapsamındaki araçlardan taşımacılık hizmeti alanlara da 334 TL idari para cezası uygulanır.